«   2024/07   »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Archive
Today
1023
Total
8317065


Search
管理選單

Summer Memory

Update Textcube 1.5.1 : Counterpoint (trunk-r4414) 文章

升級為 Textcube 1.5.1 : Counterpoint (trunk-r4414)
非正式版本,Textcube官方動最還算真快,
RC版,Chieh才聯繫完畢且提供正體中文語言文件,
馬上新版本加入,效率還真是比我預料的快很多,
看討論區上有人回應說反應速度比原本快了點,
可能我網站空間在美國感覺不太出來,最後,
當然是換上新的模板...XD。
2007/08/28 12:34 2007/08/28 12:34
Tag
分享鏈接
0 Comments